یک طرح خوب برای فیلم بنویسیم

1065

یک طرح خوب برای فیلم بنویسیم

بهترین طرح ها، ساده و تروتمیز هستند. قصد دارید کدامین نقطه از داستان را مطرح کنید ؟ وضعیت هایی که روی کاراکتر محول می کنید، باید بتوانند داستان را به جلو هدایت کنند. نویسندگان در انیمیشن شگفت انگیزان، کلیت طرح را به سادگی مشخص کرده اند : خانواده ای که سوپر قهرمان های مخفی هستند و اهالی شهر را از حواث نجات می دهند. دیو زابوسکی Dave Zaboski در این باره می گوید :

“طرح داستان باید مسیری به سمت نتیجه باشد. طرح ها در فرم های مختلفی هستند، ولی باید کاملا شفاف باشند. پسر به دختر می رسد، پسر دختر را از دست می دهد و یا…، نکته این است : آنها را مجبور کنید. شما در طرح داستان، هر کاری می توانید انجام دهید، ولی چگونه می توانید آنها را مجبور کنید؟ یک جواب ساده دارد:

 احساس کنید. آیا باعث حرکت می شود ؟ آیا در اعماق وجودتان احساس خوبی پیدا می کنید ؟

 همیشه داستان در اولویت است

باید ساده و شفاف باشید، هنگامی که می نویسید یا استوری بوردی را طراحی می کنید، اولین ایده ها، ایده های خام و ناپخته ای هستند. از چهار چوب ها خارج شوید، گرافیست ها وقتی روی طراحی یک لوگو کار می کنند، صدها ، شاید هم هزاران ایده را طراحی کنند، ولی در نهایت به یک ایده اورجینال خواهند رسید. این روند، در نویسندگی و نیز در مراحل تولید صادق است.

باید رویداد های داستانی را به بیننده ارائه کنید، مرحله کشمکش، جایی است که تمامی اتفاقات بر علیه کاراکتر است، در این نقاط، عکس العمل کاراکتر باید طوری باشد که ما آنها را شناخته ایم. یا ناگهان کاراکتر قهرمان، تهدید می شود یا اتفاقاتی در اطرافش می گذرد که او غیر قابل کنترل می شود. اتفاقات، نوع کشمکش را مشخص می کند. وقتی به نقطه پایان یا Resolution نزدیک می شویم، معمولا با پایان خوش مواجه هستیم، این پایان همیشه خوب نیست، می تواند بد یا غم انگیز باشد و یا مخاطب را در انتظار و سرگردانی رها کند.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه