چند توصیه کاربردی برای بازیگران

1038

چند توصیه کاربردی برای بازیگران

۱- از وادار کردن خود به فکر حس و رفتارهای غیر طبیعی خودداری کنید

۲- توجه به این فکرنباید کرد که لایق تماشاگر نیستید. و برای توجه آن ها کوشش غیر متعارف انجام ندهید

۳- در هنگام بازی باید خود را فقط در همین لحظه غرق کرد

۴- کلمات منظور ما و ژست ها احساس ما را بهتر بیان می کنند

۵- از مقدار فعالیتی که در آغاز کار دارید مقداری کم کنید انرژی درونی وقتی که فعالیت کمتری صرف آزادی آن گردد فرصت بیشتری برای انباشت دارد

۶- یک فریاد یک تغیر لحن یک ژست وسایل ارتباطی به مراتب قوی تر از زبانی هستند که ما میشناسیم حتی به قدری شمول همگانی دارند که میتوان نه تنها به انسان های دیگر که به حیوانات نیز فهماندشان

۷- اگر حرف شخصیت را با صدای خودتان نزنید, اگر آنجا حضور نداشته باشید, خود را از اولین نقطه ی عبور ورود به تجربه ی شخصیت محروم کرده اید

۸- تنها راهی که ما را باور پذیر می کند آن است که کاملا” خود را وقف رویداد خویش کنیم بدین ترتیب تناقضی بین رفتار آگاه و ناخودآگاهمان وجود نخواهد داشت

۹- تلاش بیش از حد نشانه ی عدم صداقت و وانمود کردن است

۱۰- در بازی یک بخش را به عنوان بازیگر و یک بخش را به عنوان نظاره گر باید در نظر گرفت این کار باعث رشد خلاقیت و افزایش شجاعت می شود

۱۱- عواطف جسمانی می توانند از طریق اعمال جسمانی رها شوند

۱۲- اطمینان کنید که بالقوه پرتوان هستید, تمام نیروی خود را درگیر رویداد شخصیت و دنیای او کنید آنگاه متوجه می شوید که به طور طبیعی و به راحتی به وجود جدیدی تبدیل شده ایید

۱۳- نیاز در شخصیت: نیاز به خنده, گریه ,رفع گرسنگی,پول … نیاز یک حالت درونی است که تنها با رویداد است که بیرونی شده و یک حالت بازی را ایجاد می کند برای اینکه تماشاگران دنیای درونی شما را بفهمند سعی کنید رویداد خود را قابل مشاهده کنید.و هدف کاری است که می خواهید انجام بدهید به هدفمان طوری بی اندیشید که انجامش به یکی از شخصیت های دیگر بستگی دارد( به هدف به عنوان ایجاد تغیر در شخصیت نیز فکر کنید.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه