چرا از نوشتن فیلمنامه فرار میکنیم؟

1286

فرار از نوشتن یک اتفاق ساده در مورد کسانی است که می خواهند داستان یا فیلم نامه بنویسند. دلایل زیادی در این مورد گفته شده اند. مواردی که از درون و روان خسته ما می آیند و چه دلایلی که درکی از آنها نداریم. نمی توانیم به خودمان خرده بگیریم که چرا نمی نویسیم. یا چرا دستمان به نوشتن نمی رود. و چرا دچار ” فرار از نوشتن ” شده ایم. با اینجا داستان همراه باشید تا دراین مورد بیشتر صحبت کنیم.

سید فیلد، در اول کتاب راهنمای فیلم نامه نویس، در مورد فرار از نوشتن می گوید:

«وقتی که دارید خانه را مرتب می کنید.، غذا درست می کنید.، تمام کارهای غیرمهم را انجام می دهید. اما پشت میزتان نمی نشینید که بنویسید.، دارید از نوشتن فرار می کنید. خودتان را تنبیه یا سرزنش نکنید. که چرا نمی نویسید. فقط بدانید که دارید فرار می کنید.»

چرا دچار فرار از نوشتن می شویم؟

برای این که بدانیم چرا نمی نویسیم، باید به این فکر کنیم که چرا می خواهیم بنویسیم. دانستن این که چه داستانی می خواهیم بیان کنیم، چه حسی را می خواهیم نشان بدهیم، یا ذهنمان را به کدام سمت می خواهیم ببریم. ممکن است با حجم زیادی از اطلاعات روبرو هستیم، که نمی دانیم با آنها چه کار کنیم. یا این که نمی دانیم کدامشان را می خواهیم استفاده کنیم. اینها دلایل فرار از نوشتن هستند.

جایی برای نوشتن داشته باشیم

برای این که کمتر دچار ترس از نوشتن بشویم راه های زیادی هست. می توانیم جایی را برای خودمان ایجاد کنیم که پشت آن میز، فقط بنویسیم. حتی اگر میز کار و میز نوشتنتان یکی است. زاویه یا محلی که می خواهید بنویسید را تغییر دهید. مثلاً اگر با لپ تاپ می نویسید، نود درجه روی میز آن را بچرخانید. و بعد شروع به نوشتن کنید، لباس خاصی برای نوشتنمان داشته باشیم، تا زمانی که آن را پوشیدیم، حس نوشتن پیدا کنیم. با تکرار این روش، فرار از نوشتن ما کمتر می شود. و می توانیم بیشتر به کارمان مسلط باشیم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه