پوستر جالب ضد جنگ

1597

این پوستر ضد جنگ طوری طراحی شده که به دور ستون میچرخد و لوله تفنگ پشت سر همان سرباز قرار می گیرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه