نامه استعفا

1006

نامه استعفای استادان سایه، شجریان و لطفی از رادیو در اعتراض به کشتار ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و فاجعه سینما رکس آبادان، به خط شجریان

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه