منع شدن سرینا ولیامز از پوشیدن لباس “گربه سیاه” در تورنمنت آزاد فرانسه

1178

سرینا ویلیامز ، که با لباسی مخصوص جلوگیری از لخته شدن خون در مسابقات گذشته شرکت کرده بود (چون هنگام زایمان تا یک قدمی مرگ رفت) از پوشیدن این لباس در تورنمنت آزاد فرانسه منع شده است. به این علت که هیئت رئیسه برگزاری مسابقات از این لباس خوششان نیامده! به همین سادگی!

بسیاری از کاربران خشمگین ابراز کرده‌اند که «چطور آنها با مینی ژوپ مشکلی ندارند ولی با این لباس مشکل دارند.» کاربر دیگری گفته «آنها دنبال ابژه سازی زنان هستند و از زنان قوی میترسند».

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه