طرح اثرگذار برند لوازم موسیقی Gibson

1152

Concept (مفهوم) : نهایت قدرت

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Welcome to ground zero

Technique (روش و تکنیک) : استفاده از تصاویر حک شده در ذهن (انفجار اتمی)

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه