فیلمنامه ی زنده ی باشعور !

1123

فیلمنامه ی زنده ی باشعور !

یک فیلمنامه ی زنده ی باشعور، دارای دو حرکت است :

۱- حرکت رو به جلو . حرکت خطی :

در این حرکت ، قصه شکل می گیرد. یعنی که ماجرها یکی پس از دیگری اتفاق می افتند و داستان به سمت جلو حرکت می کند و ما متوجه ی (( اتفاقات )) می شویم.

۲- حرکت لایه ای . حرکت عمق دار :
در این حرکت ، ما به جای دیدن اتفاقات ، ((اطلاعات)) را دریافت می کنیم. یعنی که متوجه ی نکته های مهم فیلم می شویم یا دچار احساسات می شویم و عواطفمان برانگیخته می شود . در این حرکت به شخصیت های داستان نزدیک و نزدیک تر می شویم.

☑️ اگر این دو حرکت، همزمان با هم اتفاق بیافتد ، فیلمنامه دارای قصه و مفهموم ( هر دو ) است . و ما صرفا با یک فیلمنامه ی پر از قصه ی بی معنی روبرو نیستیم که نتوانیم با شخصیت های آن همذات پنداری و همدلی داشته باشیم، بلکه با قصه ای طرفیم که عمیق است ، شعور دارد ، جان دارد و زنده است !

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه