روند هزینه تبلیغات تجاری در رسانه های جمعی

773

 

اینترنت برتری محسوسی نسبت به تلویزیون و سایر رسانه ها یافته است.

منبع: کانال فرهیختگان

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه