راهبرد های تبلیغاتی در بازاریابی خدمات درمانی

1446

تدوین استراتژی

مهمترین قدم در تدوین هر برنامه تبلیغاتی تعیین اهداف در انجام تبلیغات و بازاریابی خدمات درمانی (مارکتینگ خدمات درمانی)است. هدف های تبلیغاتی که مشخص شد می توانیم برای انتخاب استراتژی های بازاریابی اقدام کنیم. هدف تبلیغاتی می تواند شناساندن نام تجاری، جایگاه یابی نام تجاری و یا ایجاد تقاضا برای خدمات مورد نیاز مشتریان باشد. در ادامه اهداف سه گانه ذکر شده را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

شناساندن نام تجاری

شناساندن نام تجاری زمانی مفید است که نام تجاری مرکز خدمات درمانی شما در اذهان مشتریان هدف، به اندازه کافی شناخته شده نباشد، البته نمی دانم بگویم خوشبختانه و یا متاسفانه در کسب و کارهای خدمات درمانی در کشورمان اساسا برندی بوجود نیامده که به شکل مطلوبی در این بازار شناخته شده باشد در نتیجه، زمان برای شناساندن نام تجاری برای مدیرانی که در راه بازاریابی و برندینگ خدمات درمانی گام بر میدارند، مناسب است.

 

به عنوان مثال چنانچه یک مرکز خدمات درمانی درصدد شناساندن نام تجاری خود باشد، می تواند از استراتژی نمایش فیزیکی استفاده کند. در این استراتژی میتوان با نمایش بخش های مختلف مجموعه، تجهیزات فنی مرکز خدمات درمانی و نیز پرسنل آراسته و نحوه برخورد آنها با مشتریان، نام مجموعه مورد نظر را در اذهان مشتریان هدف حک نمود.

 

جایگاه یابی نام تجاری

اگر هدف یک مدیر مرکز خدمات درمانی از انجام تبلیغات این است که تصویر مناسبی از نام تجاری خود، در اذهان مشتریان هدف ایجاد کند، بهترین راه جایگاه یابی نام تجاری است. در این حالت در تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی خدمات درمانی (مارکتینگ خدمات درمانی)، مجموعه خدماتی سعی خواهد نمود در میان مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی، جایگاه مناسب تری در اذهان مشتریان خود به دست آورد از این رو مدیران این مراکز باید تلاش کنند با متمایز سازی ورودی ها، خروجی ها و یا فرایندهای خود جایگاه مورد نظر را در ذهن مشتریان از آن خود سازند.

 

به عنوان مثال این مرکز خدمات درمانی می تواند با تاکید بر کیفیت خدمات، سرعت ارایه، میزان مشتری مداری پرسنل، آرامش و آسایش مراجعه کنندگان و… در جهت ارائه تصویری متمایز از خود در مقایسه با سایر مراکز خدمات درمانی تلاش کند.

 

ایجاد کردن تقاضا

در این حالت هدف مراکز خدمات درمانی از انجام تبلیغات، افزایش میزان تقاضا برای استفاده مراجعین از خدمات مورد نظر است. در این صورت مرکز خدماتی می بایست با استفاده از استراتژ ی های مختلف در جهت محسوس سازی خدمات مورد نظر برای مشتریان هدف اقدام کند.

 

به عنوان مثال: این مجموعه می تواند با نمایش مشتریانی که از دریافت خدمات آن مرکز اظهار رضایت می کنند، این خدمات را برای سایرین محسوس و ملموس سازد. در این میان می توان از ابزارهای نوین تبلیغاتی که در بازاریابی خدمات درمانی (مارکتینگ خدمات درمانی)دارای اهمیت است، استفاده نمود، ابزارهایی نطیر تیزرها و کلیپ های معرفی مرکز.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه