تبلیغ چریکی تاثیرگذار در راستای ماهیت محصول و شرکت ارایه دهنده

910

دو کانتینر مشابه که فقط از لحاط مصرف برق با هم متفاوت است. تشویق مردم برای کاهش مصرف انرژی با روشهای هوشمند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه