تبلیغ جالب ترک سیگار به جای عکس گلوی دریده شده یا ..!!

1093

با عنوان:
“سیگار را ترک کن. بخاطر عزیزانت زندگی کن”

دوکادوس یکی از برندهای اصلی سیگار در اسپانیا است.

منبع: کانال مارکتینگ

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه