بالاترین تعهد – Fedex

982

Concept (مفهوم) : بالاترین تعهد

Slogan (شعار تبلیغاتی) : We live to deliver

Technique (روش و تکنیک) : طنز

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه