اوایل ورود بلندگو به ایران

847

اوایل ورود بلندگو به ایران عده ای گفتند که این بوق شیطان است و مسجد را نجس می کند، تا اینکه آیت الله بروجردی فتوا دادند که استفاده برای منظورهای دینی اشکال ندارد!

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه