آگهی جالب بخاری نفتی

1731

آگهی قدیمی والودر بخاری های نفتی، اگه نفت بد میسوخت،علاوه براینکه گرمای مناسبی نداشت، بو وگاز بدی تولید میکرد که چشم رو آزار میداد. به همین دلیل این شعار بسیارحساب شده انتخاب شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه