تبلیغ جالبی که برای علاقمند کردن مردم به رشته های مربوط به پزشکی

61

تبلیغ جالبی که برای علاقمند کردن مردم به رشته های مربوط به پزشکی، در کبک کانادا، در ایستگاههای اتوبوس نصب شد و از مردم میخواست که بیمار را ماساژ قلبی بدهند و احیا کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه